• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

حذف Recent Documents از منوی شروع (در تمام ویندوز ها )


از این ویژگی برای حذف پوشه Recent Documents که آخرین فایل های اجرا شده را در خود ذخیره می کند استفاده می شود .

  حذف Network Connections  از منوی شروع(در ویندوز2000/ME/Xp)

از این ویژگی برای مخفی کردن گزینه هایDial-up Connection وNetwork Connection در منوی شروع استفاده می شود .

  غیر فعال کردن امکان ذخیره تاریخچه آخرین فایل های استفاده شده (در تمام ویندوز ها )
بطور معمول در هنگامی که به فایل یا سندی دسترسی پیدا کنید ، نام آن در لیست مربوط به آخرین فایل های استفاده شده منوی شروع ذخیره می شود . فعال کردن این ویژگی سبب غیر فعال شدن امکان ذخیره نام فایلها در لیست مزبور می شود .

  حذفMy Document از منوی شروع ( در ویندوز2000/XP/ME)
این ویژگی پوشهMy Documents را که در قسمتDocumentمنوی شروع قرار دارد را حذف می کند .

  حذفMy Picturesاز منوی شروع ( در ویندوز2000/ME/XP)
این ویژگی My Pictures را از پوشهDocuments منوی شروع حذف می کند .


حذفMy Musicاز منوی شروع ( در ویندوز2000/ME/XP)
این ویژگی My Music را از پوشهDocuments منوی شروع حذف می کند .

 

UserName