تبیان، دستیار زندگی
بلندترین گل ِ جهان در آلمان پرورش داده شد. این گل تیتان اروم نام دارد و ارتفاع آن تقریباً به سه متر می رسد كه ركورد جدیدی در پرورش گل به حساب می آید. بلندترین گلی كه تاكنون پرورش یافته ، هفت سانتی متر از این گل كوتاه تر بوده...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار هنری 9 خرداد 82

پرورش بلندترین گل جهان در آلمان

بلندترین گل ِ جهان در آلمان پرورش داده شد.

این گل تیتان اروم نام دارد و ارتفاع آن تقریباً به سه متر می رسد كه ركورد جدیدی در پرورش گل به حساب می آید. بلندترین گلی كه تاكنون پرورش یافته ، هفت سانتی متر از این گل كوتاه تر بوده است. زادگاه گل تیتان اروم مناطق بومی اندونزی است و به علت زیبایی منحصر به فرد و بوی بسیار بدی كه از آن متصاعد می شود ، شهرت جهانی دارد.