Filesystem < Windows فعال کردن Sharing SecurityوAdvanced File System(ویندوزXp Profesional) از این روش برای فعال کردن توانیی کنترل سطح دسترسی در فایل های محلی و مشترک کردن آنها استفاده می شود . رجیستری را باز کنید. و کلید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعال کردن Sharing SecurityوAdvanced File System(ویندوزXp Profesional)


از این روش برای فعال کردن توانیی کنترل سطح دسترسی در فایل های محلی و مشترک کردن آنها استفاده می شود .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
یک مقدار Dword با نام "ForceGuest" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoffسیستم خود داشته باشید .
نکته :  این ویژگی تنها در نسخهWindows XP Profesionalقرار دارد .

Registry Settings :

System Key:   [HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Lsa]
Value Name: ForceGuest 
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (1 = default, 0 = advanced permissions) 

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.