تبیان، دستیار زندگی
با گسترش مبادلات به صورت الكترونیكی كه به تجارت الكترونیكی موسوم شد، نوبت به آن رسید كه مردم بتوانند به صورت الكترونیكی به تحصیل بپردازند، و به این ترتیب آموزش الكترونیكی روی كار آمد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکی

به آموزشی كه از طریق اینترنت و با استفاده از تكنولوژی برای مدیریت و پشتیبانی آموزش و مستقل از زمان و مكان ارائه می شود آموزش الكترونیكی گویند. آموزش الكترونیكی تمامی جنبه های آموزش سنتی از مشاركت گرفته تا انجام فعالیت های آموزشی را در بر می گیرد.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکی

برخی از طراحان، آموزش الكترونیكی را بر پایه تجارت الكترونیكی می دانستند. آن ها پنج طرح را ارائه دادند و معتقد بودند بر اساس آن ها شكل آموزش الكترونیكی تغییر خواهد یافت. كه این موارد عبارت اند از:

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیكتابخانه های دیجیتالی

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیانتشارات الكترونیكی

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیبنگاه های آموزشی

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیارایه مدرك

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیكاریابی

هدف اصلی در آموزش الكترونیكی توجه به نیازهایی است كه مرتبط به دانشگاه ها است تا بتوان برنامه های درسی با كیفیت را گسترش داد و ابزارهایی را ارائه كرد تا بتوان از آموزش و عملكرد افراد ... حمایت كرد.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمدیریت دانش در آموزش الكترونیكی

منظور از مدیریت این است كه فعالیت هایی انجام شود، كه با استفاده از آن ها، بتوان از دانش، استفاده كافی را برد و كاری كرد كه دانش جدید به سرعت و با كیفیت زیادی پیشرفت كند.

هم چنین می بایست با استفاده از مدیریت به منابع خارجی دسترسی پیدا كرد و از آن ها در تصمیم گیری و ایجاد دانش های جدید بهره برد.

باید بتوان با استفاده از مدیریت، پایگاه های اطلاعاتی ایجاد و نرم افزارهای مختلف تولید كرد تا بتوان به وسیله آن ها، دانش را به تمامی سیستم ها انتقال داد و به ارزیابی افراد پرداخت.

برای این كه بشود مدلی را پیاده سازی كرد، باید یك سری موارد را در نظر گرفت كه از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکی

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمناسب ترین و بهترین محتوایی كه می توان ارایه داد چیست؟

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمدیریت دانشجویان به چه صورت خواهد بود و این كه دانشجویان در چه زمان هایی می توانند وارد جریان درس بشوند؟

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیسرعت یادگیری چگونه است و كدام یك از شیوه های مختلف یادگیری مناسب هستند؟

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیارزیابی چگونه انجام می شود و تا چه اندازه موثر خواهد بود؟

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیدانشجویان از چه تكنولوژی هایی استفاده می كنند؟

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیایجاد تعامل و مشاركت بین افراد چگونه است؟همزمان یا غیرهمزمان؟

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیدانشجویان به چه منابع درسی دسترسی دارند؟

در حالت كلی می توان گفت برای ارایه مدلی عملی برای آموزش الكترونیكی، می توان زیر ساخت هایی كه قبلا به آن ها اشاره كردیم را در نظر بگیریم.

كتابخانه های دیجیتالی، انتشارات الكترونیكی، بنگاه های آموزشی، ارایه مدرك، كاریابی

كتابخانه های دیجیتالی نقش مهمی را در آموزش الكترونیكی ایفا می كنند چرا كه به وسیله آن ها می توان كتاب ها و منابع مورد نیاز دانشجوبان را براساس نیازشان در اختیارشان قرار داد و آموزش و یادگیری با كیفیت را گسترش داد.

زیر ساخت كتابخانه های دیجیتالی مربوط به انتشارات الكترونیكی است كه قوانین خاص خود را دارد.

یك سیستم آموزش الكترونیكی برای این كه بتواند خدمات آموزشی خوبی را اریه دهد، می تواند با هماهنگ كردن اجزای زیر این هدف را محقق كند.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکی

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیایجاد محیط آموزشی مناسب

در این محیط دانشجویان باید بتوانند به خواندن و مرور مطالب آموزشی بپردازند و با یكدیگر مشاركت و بحث داشته باشند. هم چنین ابزارهای كمك آموزشی باید در دسترس باشد تا دانشجویان به خوبی بتوانند خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمدیریت برنامه درسی

برنامه های درسی، امتحانات، تكالیف و ... همگی به مدیریت جامعی نیاز داند.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمدیریت مركز آموزشی

تعداد دانشجویانی كه در یك سیستم وجود دارند و یا تعداد مدرسان برای جلوگیری از بی نظمی به مدیریت نیاز دارند. به علاوه درس ها، ثبت نام ها و ... نیز به مدیریت نیاز دارند.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمدیریت پژوهشی

كتابخانه های دیجیتالی و تمامی كتاب ها و مقالاتی كه در آن وجود دارد نیازمند مدیریتی است كه تمامی این منابع براساس نیاز دانشجویان فراهم شده باشند.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمدیریت دانشجویی

بررسی سوابق و مدارك دانشجویان و میزان آمادگی آن ها در زمینه های مختلف از جمله موارد مهم در سیستم آموزش الكترونیكی است.

ارائه طرحی برای پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکیمدیریت سیستم

با وجود یك مدیریت كارا می توان هماهنگی لازم بین پایگاه اطلاعاتی و مركز آموزشی به وجود آورد و پشتیبانی های كافی را برای پیشرفت سیستم انجام داد.

در پایان...

در صورتی كه بتوان تمام اصول زیر را به كار برد و آن ها را در كنار هم پیاده سازی كرد می توان الگوی مناسبی را برای ارایه طرحی در زمینه آموزش الكترونیكی طراحی كرد.

خاموشی

بخش آموزش مجازی تبیان