تبیان، دستیار زندگی
Troudleshooting < Windows فعال کردن Remote Assistance (در ویندوزXP) ویژگی Remote Assistance روش مناسبی برای یک مدیر است تا از راه دور به یک سیستم مرتبط شده و با داشتن سطح دسترسی صفحه نمایش شخص دیگر را مشاهده کرده ، م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعال کردن Remote Assistance (در ویندوزXP)

ویژگی Remote Assistance روش مناسبی برای یک مدیر است تا از راه دور به یک سیستم مرتبط شده و با داشتن سطح دسترسی صفحه نمایش شخص دیگر را مشاهده کرده ، ماوس را جابجا کرده و از صفحه کلید استفاده نماید و بصورت Onlineبا شخص مرد نظرChatنماید .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

برای فعال کردنRemote Assistance:

یک  مقدارDwordایجاد کرده و مقادیر آن را مطابق زیر تعیین کنید :
AllowTSConnections برابر با"1"

fDenyTSConnections برابر با"0"

fAllowToGetHelp برابر با"1"

برای غیر فعال کردنRemote Assistance:

یک  مقدارDword ایجاد کرده و مقادیر آن را مطابق زیر تعیین کنید :

AllowTSConnectionsبرابر با"0"

fDenyTSConnectionsبرابر با"1"

fAllowToGetHelp برابر با"0"


از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات نیاز به راه اندازی مجددسیستم خواهید داشت .

Registry Settings :

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Terminal Server]
Value Name: AllowTSConnections, fDenyTSConnections, fAllowToGetHelp
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.