تبیان، دستیار زندگی
Desktop  < Windows   ا یجاد یک میانبر در Desktop برایHotmail با استفاده از این روش می توانید میانبری بر روی Desktop ایجاد کنید که از طریق آن بطور مستقیم به پست الکترونیکHotmail دسترسی یابید. در محیط خالی صف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد یک میانبر در Desktop برایHotmail

رجیستری ویندوز (ایجاد یک میانبر درDesktop برایHotmail)
با استفاده از این روش می توانید میانبری بر روی Desktop ایجاد کنید که از طریق آن بطور مستقیم به پست الکترونیکHotmail دسترسی یابید.

در محیط خالی صفحه کلیک کرده و سپس یک میانبر (Shortcuts )  ایجاد نمائید .


در ویندوزNT و2000مسیر بصورت :

%windir%/System32/rundll32.exe


"%ProgramFiles%/Internet Explorer/hmmapi.dll",OpenInboxHandler

در ویندوز 9x/Me  مسیر بصورت :

rundll32 "C:/Program


Files/Internet Explorer/hmmapi.dll",OpenInboxHandler

می باشد . دکمهFinish را کلیک کرده و سپس آیکون را برای برقراری ارتبآی کلیک کنید.