تبیان، دستیار زندگی
Desktop  < Windows   حذف My Documents ازDesktop این تنظیمات برای حذف پوشهMy Document ازDesktopمورد استفاده قرار می گیرد. رجیستری را باز کرده و کلید زیر را بر مبنای نسخه ویندوز تان در آن پیدا کنید . در نسخه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حذف My Documents ازDesktop

این تنظیمات برای حذف پوشهMy Document ازDesktopمورد استفاده قرار می گیرد.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را بر مبنای نسخه ویندوز تان در آن پیدا کنید .

در نسخه95 و98 وME


[HKEY_CURRENT_USER/Software/Classes/CLSID/{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}/ShellFolder]

در نسخهNT،2000 وXP


[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/CLSID/{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}/ShellFolder]
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات کلید F5 را در محیط خالی صفحهDesktop کلیک نمائید .

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/
CLSID/{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}/ShellFolder]
Value Name: Attributes
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0xf0500174 = Hidden, 0xf0400174 = Default)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.