تبیان، دستیار زندگی
Desktop  < Windows   مشاهده نام کامپیوتر و نام کاربری (ویندوز 2000/NT/XP) این ویژگی با تغییر نامMy Computerبه عبارت نام کاربری شخص login شده به کامپیوتر(Username on Computername) ، تعیین نام کامپیوتر و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهده نام کامپیوتر و نام کاربری(ویندوز 2000/NT/XP)

کامپیوتر

این ویژگی با تغییر نامMy Computerبه عبارت نام کاربری شخص login شده به کامپیوتر(Username on Computername) ، تعیین نام کامپیوتر و نم کاربری را به سادگی امکان پذیر می کند.
رجیستری را بااستفاده از دستور REGEDT32.EXE باز کرده و بر حسب نسخه ویندوز خود کلید زیر را در آن پیدا کنید .

در ویندوزNT

مقدار موجود با نام "No Name" را ایجاد کرده و یک مقدار REG_EXPAND_SZ با یک  مقدار نام خالی  اضافه کرده و  مقدار %USERNAME% را در %COMPUTERNAME% تعیین کنید.

در ویندوز2000


مقدار"LocalizedString" را به"LocalizedString.old" تغییر دهید.یک مقدار جدیدREG_EXPAND_SZ  با نام"LocalizedString" ایجاد کرده و مفاهیم مقدار اصلی را به مقدار جدید کپی کنید ، غیر از تغییر کلمه"My Computer" به"%USERNAME% on %COMPUTERNAME%". به عنوان مثال مقدارLocalizedString ممکن است برابر با "@C:/WINNT/system32/shell32.dll,-9216@1033,%USERNAME% on %COMPUTERNAME%" باشد .

در ویندوزXP و یا Internet Explorer 6.0+


مقدار"LocalizedString" را به "LocalizedString.old" تغییر نام دهید .یک مقدار REG_EXPAND_SZ جدید با نام"LocalizedString"  ایجاد کرده و مقدار آن را برابر%USERNAME% on %COMPUTERNAME% قرار دهید.


از رجیستری خارج شوید و بر روی Desktop کلیدF5 را فشار دهید . اکنون آیکونMy Computer بهUsername on Computername تغییر می یابد.
نکته : کاربرانی که دارای نسخهInternet Explorer 6 و یا بالاتز هستند باید  از همان شیوهXPاستفاده کنند .

Registry Settings :

System Key: [HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}]
Data Type: REG_EXPAND_SZ (Expanded String Value)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.