تبیان، دستیار زندگی
Desktop  < Windows   تغییر نام و یا  حذف پوشه های ویژه (تمام ویندوز ها ) ا ین تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (Recycle Bin) را بصورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی  را راست کلیک...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر نام و یا  حذف پوشه های ویژه(تمام ویندوز ها )

این تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (Recycle Bin) را بصورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی  را راست کلیک می کنید .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .   جدول زیر نشان دهند ه و راهنمایی برای شما در تعیین پوشه های مربوطه است
DescriptionGlobally Unique Identifier (GUID)
Administrative Tools{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}
Briefcase{85BBD92O-42A0-1O69-A2E4-08002B30309D}
Control Panel{21EC2O2O-3AEA-1O69-A2DD-08002b30309d}
Fonts{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}
History{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}
Inbox{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}
Microsoft Network{00028B00-0000-0000-C000-000000000046}
My Computer{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
My Documents{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
My Network Places{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
Network Computers{1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}
Network Connections{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
Printers and Faxes{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Programs Folder{7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}
Recycle Bin{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Scanners and Cameras{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}
Scheduled Tasks{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Start Menu Folder{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}
Temporary Internet Files{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}
Web Folders{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}
یک مقدارDWORD جدید (و یا یک مقدارString در ویندوز98و یاMe)ایجاد کرده و  نام"" را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
برای تغییر ویژگی های نشان داده شده در منوی زمینه ، مقدارAttribiutes را برابر یکی از مقادیر زیر قرار دهید .
ویژگی های فایل

50 01 00 20 - Rename

60 01 00 20 - Delete

70 01 00 20 - Rename and Delete

ویژگی های ویرایش

41 01 00 20 - Copy

42 01 00 20 - Cut

43 01 00 20 - Copy and Cut

44 01 00 20 - Paste

45 01 00 20 - Copy and Pase

46 01 00 20 - Cut and Copy

47 01 00 20 - Cut, Copy and Paste

Registry Settings :

System Key: [HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{GUID}/ShellFolder]  
Value Name:
Attributes 
Data Type:REG_BINARY (Binary Value)
Value Data:  (70 01 00 20=rename/delete, 40 01 00 20=default)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.