تبیان، دستیار زندگی
هنگامی که مولکول ها یا عناصر با عناصر و مولکول های دیگر برهمکنش می کنند، تغییرات شیمیایی می تواند اتفاق بیفتد و ترکیبات شیمیایی جدیدی حاصل شود ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمان انجام واکنش های شیمیایی

زمان انجام واکنش های شیمیایی

هنگامی که مولکول ها یا عناصر با عناصر و مولکول های دیگر برهمکنش می کنند، تغییرات شیمیایی می تواند اتفاق بیفتد و ترکیبات شیمیایی جدیدی حاصل شود. برای این که چنین واکنشی اتفاق بیفتد، بین مولکول ها و اتم های مواد باید حتما برخوردی صورت بگیرد.

برای مثال، واکنش آمونیاک و هیدروژن کلرید را در نظر بگیرید که کلرید آمونیوم را تشکیل می دهند. معادله شیمیایی این دو ماده به صورت زیر است:

زمان انجام واکنش های شیمیایی

این معادله نشان نمی دهد که چه تغییراتی در دو ماده صورت گرفته است تا ماده جدید حاصل شود. در این معادله، دو جفت الکترون روی نیتروژن باید  با اتم هیدروژن در مولکول کلرید هیدروژن  به صورت روبرو برخورد کنند.

زمان انجام واکنش های شیمیایی

در این جا فقط نحوه برخورد مهم نیست؛ بلکه باید انرژی کافی  برای شکستن پیوند بین اتم هیدروژن و کلر و تشکیل پیوند تازه بین اتم هیدروژن و نیتروژن نیز تأمین شود. زمانی که پیوندی تشکیل می شود، انرژی آزاد می شود. اگر عوامل بالا یعنی جهت مناسب برخورد و انرژی کافی برخورد تأمین شود، واکنش اتفاق افتاده و ترکیب جدیدی حاصل می شود.

زمان انجام واکنش های شیمیایی

آهنگ واکنش با توجه به تغییر در غلظت یکی از واکنش دهنده ها یا محصولات در یک بازه زمانی خاص تعیین می شود.

اگر برخی از شرایط واکنش تغییر کند، آهنگ واکنش نیز تغییر خواهد کرد.

راجع به عوامل موثر در سرعت واکنش و انرژی فعال سازی در مطالب قبل بحث شده است. با مراجعه به آن ها می توانید مطالب را بهتر درک کنید.

در فلش زیر ترکیب نشاسته (با فرمول کلی (C6H10O5)n  ) و سدیم تیوسولفات (Na2S2O3) ، آب ، یدید پتاسیم (KI) و آمونیوم پرسولفات (NH4)2S2O8  را می بینید.

نگران اسامی بلند مواد نباشد؛ شما در این جا هدف دیگری دارید.

در این جا نخست با انتخاب حجم های مختلف از مواد نام برده شده، باید به حجم کلی 100 میلی لیتر برسید. همان گونه که می دانید دما نیز یکی از عوامل تعیین کننده سرعت انجام واکنش است.

با انتخاب دماهای مختلف واکنش از 5 درجه تا 45 درجه سانتی گراد، روی دکمه استارت کلیک کنید تا مواد داخل بشر ریخته شود. بعد از اتمام کار، بلافاصله دکمه زمان را بزنید تا ببینید در چه دما و غلظتی از مواد واکنش دهنده به محصولی جدید با رنگی متفاوت می رسید. مثلا اگر هیچ کدام از عوامل را عوض نکنید، بعد از 0/17 ثانیه رنگ محصول به خاکستری تغییر خواهد کرد.

آیا می توانید معادله این واکنش را بنویسید؟

آیا می توانید از روی معادلات حاکم بر کتاب درسی خود و مقالات این سایت، آهنگ ناپدید شدن Na2S2O3 را حساب کنید؟

از دبیر خود بخواهید تا در انجام این کار شما را راهنمایی کند.

در فلش زیر نیز می توانید با تغییر مقدار واکنش دهنده ها، دما و اندازه آن ها و سپس کلیک بر روی تنظیمات و بعد کلیک بر روی شروع، ببینید بعد از چه مدت واکنش انجام می شود.


زمان انجام واکنش های شیمیایی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: آلچالانلو