تبیان، دستیار زندگی
چگونگی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هنگامی که آنها به سالهای پایانی اشتغال نزدیک می‌شوند، ذهن بسیاری را به خود مشغول می‌کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانستنی‌های بازنشستگان کشوری


چگونگی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هنگامی که آنها به سالهای پایانی اشتغال نزدیک می‌شوند، ذهن بسیاری را به خود مشغول می‌کند.


حال آنکه اغلب اوقات سوالات دیگری همچون چگونگی تعیین معدل و مزایای حقوق جهت تعیین حقوق بازنشستگی فردی که در تمامی دو سال آخرخدمت و یا بخشی از آن «غیبت موجه» و یا «تعلیق خدمت» داشته پرسیده می‌شود.

بازنشستگی

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، در این باره باید گفت: در صورتی که فردی (مستخدم) حائز شرایط بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری باشد، حسب مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مصوب سال 79،معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی به عنوان ملاک کسور بازنشستگی در 2 سال آخر خدمت در فرمول تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود.

باید افزود: حسب مفاد بند ب ماده 1 قانون استخدام کشوری "خدمت"‌ عبارت از اشتغال بکار می‌باشد و بدین لحاظ جهت تعیین معدل حقوق و مزایای مستخدم در 2 سال آخر خدمت، مدت زمانی که مستخدم در آن 2 سال به خدمت اشتغال داشته یا طبق قوانین و مقررات مربوطه از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به اشتغال استفاده کرده باشد، ملاک تعیین متوسط حقوق قرار می‌گیرد.

همچنین چنانچه مستخدم در این مدت یا قسمتی از آن در حالت عدم اشتغال یا عدم استفاده از حقوق اشتغال از قبیل آمادگی به خدمت، غیبت موجه و غیر موجه، انفصال موقت، مرخصی استعلاجی صعب‌العلاج بیش از یکسال، مرخصی بدون حقوق و … قرار گرفته باشد، آخرین 2 سالی که از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه استفاده کرده است، ملاک احتساب معدل تعیین حقوق خواهد بود.

در صورتی که فردی (مستخدم) حائز شرایط بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری باشد، حسب مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مصوب سال 79،معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی به عنوان ملاک کسور بازنشستگی در 2 سال آخر خدمت در فرمول تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود

به گزارش ایسنا، همچنین درباره وضعیت بازنشستگی آن دسته از افرادی که بدون آنکه مشمول مقررات فصل هشتم قانون استخدام کشوری، به صندوق بازنشستگی کشوری کسور پرداخت کرده باشند با فرض آن که این افراد اصالتا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده باشند نیز باید گفت: با توجه به توافق نامه 1380/11/08 فی مابین سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، در صورتی که تا تاریخ مذکور کسور یاحق بیمه فردی بیش از 15 سال مستمراً‌ به هر کدام از صندوقها پرداخت شده باشد، بدون توجه به شمولیت فرد به مقررات بازنشستگی کشوری و یا سازمان تامین اجتماعی، صندوق دریافت کننده وجوه بازنشستگی متعهد به انجام امور بازنشستگی و وظیفه مستخدم ذی ربط حسب مقررات سازمان خود است.

بخش حقوق تبیان

منبع : ایسنا