تبیان، دستیار زندگی
آخر چطور می شد که مدیرمسئول یکی از روزنامه های مهم کشور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سفر این اندیشمند به ایران و نشست با برخی افراد و فعالان سیاسی را جزو یا حداقل مرتبط با پروژه فتنه 88 تصویر کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی"هابرماس" ازعوامل فتنه می‌شود!


آخر چطور می شد که مدیرمسئول یکی از روزنامه های مهم کشور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سفر این اندیشمند به ایران و نشست با برخی افراد و فعالان سیاسی را جزو یا حداقل مرتبط با پروژه فتنه 88 تصویر کند؟

هابرماس

کتاب را بست البته به گونه ای که دوباره بتواند سریع ادامه مطلب را بخواند با خود گفت:«اگر تا آخر مطلب به همین روال باشد پسرم را چگونه توجیه کنم» دوباره به خواندن کتاب ادامه داد ولی از چهره اش پیدا بود که این بار کمی نگران است. نویسنده درباره عقاید و نظرات "یورگن هابرماس" توضیح داده بود آنچه باعث شده بود او را نگران کند این بود که ظاهرا هابرماس جزو مکتب مارکسیسم انتقادی که به آن ها مکتب فرانکفورت می گفتند محسوب می شود او می دانست وقتی کسی به هرنسبتی جزو طبقه مارکسیست ها محسوب شود جزو منتقدان سرمایه داری و لیبرالیسم قرار می گیرد حداقل چنین شخصی نمی تواند جزو کسانی باشد که برای نظام های غربی پادویی کند و مثلا برای راه انداختن فتنه در کشوری مثل ایران به کشور ما سفر کند و توجیه کننده فعالان سیاسی باشد.

هابرماس از لحاظ نظری به عنوان یکی از موثرین و حامیان جنبشهای اعتراضی دانشجویی دهه شصت جوامع غربی بوده است شاید تنها نکته اشتراکی که می توانست پیدا کند همین اعتراضات بود اما آن اعتراضاتی که ضد نظام سرمایه داری و دولت های غربی ایجاد شده بود کجا و این اعتراضات که در جهت منافع دولت های غربی بود کجا

او به خواندن ادامه داد. برایش خیلی جالب بود چرا که نظرات و اندیشه هایی که از هابرماس می خواند چنان در نقد مکتب اثبات گرایی قوی بود که تاکنون به این قوت چنین نقدهایی را براین مکتب که روح حاکم بر علوم انسانی مسلط محسوب می شود،ندیده بود با خواندن بیشتر برمی آمد که باورهای هابرماس هرچه باشد نسبتی با تفکر لیبرالی و نظام سرمایه داری ندارد مخصوصا وقتی دید که هابرماس در نقد "عقلانیت ابزاری" مدعی "بحران مشروعیت" در جوامع غربی می شود و می گوید:« جوامع غربی سعی کرده اند با استفاده از عقلانیت ابزاری، نوسانات اقتصادی را به کنترل خود در آورند ولی این اقدام سبب گسترش بحران به دیگر شاخه های حیات اجتماعی شد» و آن هنگام که دید که وی از شیء شدگی و تسلط عقلانیت ابزاری به ضرر عقلانیت ارتباطی(فرهنگی) سخن می گوید مطمئن شد چنین شخصیت علمی آن هم با این نگاه نقادانه به مدرنیته و محصول آن یعنی جوامع غربی هرگز برای پادویی به ایران سفر نکرده است لذا در حالی که غرولند می کرد زیر لب گفت: «آخر چطور می شد که مدیرمسئول یکی از روزنامه های مهم کشور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سفر این اندیشمند به ایران و نشست با برخی افراد و فعالان سیاسی را جزو یا حداقل مرتبط با پروژه فتنه 88 تصویر کند؟ آخر این ها با خود نمی گویند اگر کسی دو واحد اندیشه های سیاسی گذرانده باشد یا جستجویی کوتاه در اینترنت کند نه فقط این نکته بلکه زیرآب کل استدلال ها درباره فتنه را می زند.» به عنوان کسی که سه سال است با فرزندش با اینکه از نیت و باورهای عمده معترضان دفاع می کرد در تبیین ضدانقلابی و ضد دینی بودن ماهیت خیابان کشی ادامه دار اعتراض های انتخابات 88 در حال بحث بود، او سال های قبل نیز از جلسات و سخنرانی ها و برنامه های تلویزیونی که به مناسبت 9دی برگزار می شد و در آن در فضایی یک طرفه با الفاظی تحریک آمیز تنها ابهام های باقیمانده را پررنگ تر می کرد عصبانی شده بود حالا می دید که در یک برنامه جدی، فردی که اطلاعاتش مورد وثوق خیلی ها است، استنادی می آورد که به ظاهر بی مبنا می رسید حال که اتفاقا در این مدت بسیاری از ابهامات فرزندش حل شده بود هنگام مراجعه او برای بازپس گرفتن کتابش چه پاسخی برای اعتراض همراه با تمسخر فرزندش به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی بدهد.

وقتی کسی به هرنسبتی جزو طبقه مارکسیست ها محسوب شود جزو منتقدان سرمایه داری و لیبرالیسم قرار می گیرد حداقل چنین شخصی نمی تواند جزو کسانی باشد که برای نظام های غربی پادویی کند و مثلا برای راه انداختن فتنه در کشوری مثل ایران به کشور ما سفر کند و توجیه کننده فعالان سیاسی باشد

دوباره به خواندن ادامه داد تا در انتهای این بخش کتاب به آنجا رسید که فهمید هابرماس از لحاظ نظری به عنوان یکی از موثرین و حامیان جنبشهای اعتراضی دانشجویی دهه شصت جوامع غربی بوده است شاید تنها نکته اشتراکی که می توانست پیدا کند همین اعتراضات بود اما آن اعتراضاتی که ضد نظام سرمایه داری و دولت های غربی ایجاد شده بود کجا و این اعتراضات که در جهت منافع دولت های غربی بود کجا.امسال هم مثل سال قبل باید خودخوری می کرد او نگران فرزندش نبود هرچند خیلی از زحماتش را از دست رفته می دید اما چون توانسته بود به روشی در گفتگوی دوطرفه در فهم بهتر موضوعات دست پیدا کند می دانست که نظرات اشتباه یک فرد نمی تواند به این روند لطمه مبنایی بزند اما در حالی که کتاب را می بست و دید که ناشر کتاب انتشارات"سمت" یعنی «سازمان تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها» است با خود گفت با این روش های تبیینی که مسئولان و تریبون داران در پیش گرفته اند خدا به داد آن هایی برسد که کسی را ندارند در فضایی مفاهمه ای به سوالات و ابهاماتشان پاسخ دهد کاش اگر قرار نیست این نگاه ها تغییر کند، از سال دیگر هیچ برنامه ای برای بزرگداشت 9 دی برگزار نشود.

بخش سیاست تبیان

منابع:الف