تبیان، دستیار زندگی
Login and Authentication < Windows مشاهده نام کاربری Administrator  در پنجره خوش آمدگویی  (در ویندوزXP profesional) هنگامی که به داخل ویندوز وارد می شوید بطور معمول کاربرAdministrator در پنجره خوش آمدگویی ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهده نام کاربریAdministrator در پنجره خوش آمدگویی  (در ویندوزXP profesional)


هنگامی که به داخل ویندوز وارد می شوید بطور معمول کاربرAdministrator در پنجره خوش آمدگویی نشان داده نمی شود .با استفاده از این ویژگی می توان نام کاربری مزبور را به این پنجره اضافه کرد .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
یک مقدار  DWORDبا نام "Administrator"  ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق با مقادیر زیر تعیین کنید.
از رجیستری خارج شوید . ممکن است برای اعمال تغییرات نیاز به Logoff و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

Registry Settings :

System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon/SpecialAccounts/UserList]
Value Name:
  Administrator
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data :(1 = show Administrator)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.