تبیان، دستیار زندگی
یكی از دغدغه‌ها و چالش‌هایی كه بسیاری از روابط عمومی‌ها و دست ‌اندركاران آن در برخی از سازمان‌ها با آن مواجه‌اند، انتظارات بی‌شمار و خواسته‌های عمدتاً نامعقولی است كه از واحد روابط عمومی وجود دارد! اینكه روابط عمومی باید بتواند با حداقل امكانات و حمایتی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتظار سازمانی از روابط عمومی اری یا خیر

سید شهاب سید محسنی

یكی از دغدغه‌ها و چالش‌هایی كه بسیاری از روابط عمومی‌ها و دست ‌اندركاران آن دربرخی از سازمان‌ها با آن مواجه‌اند، انتظارات بی‌شمار و خواسته‌های عمدتاً نامعقولی است كه از واحد روابط عمومی وجود دارد!  اینكه روابط عمومی باید بتواند با حداقل امكانات و حمایتی كه از آن می‌شود سراسر روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و اخبار و گزارش‌های شبكه مختلف رادیو و تلویزیونی را پر كند از معرفی دستاوردها و اقدامات سازمان به نحوی كه حتی كم اهمیت‌ترین فعالیت‌های سازمان در راس اخبار و رویدادهای رسانه‌ای قرار گیرد و یا کوچک ترین گلایه و شکایتی در ارتباط با سازمان از سوی هیچ شخص، گروه و ارباب رجوعی مطرح نشود و همه جا از سازمان و افتخارات و دستاوردهای آن سخن به میان باشد، و هر کار زمین مانده و بدون متولی سازمانی را باید روابط عمومی عهداردار شود و مسئولیت هرگونه کوتاهی، ضعف و کاستی را هرچند که مربوط به وظایف و مسئولیت هایش نباشد بپذیرد و....

هر چند كه یكی از وظایف اصلی واحدهای روابط‌عمومی اطلاع رسانی و تصویرسازی از دستاوردها و توانمندیهای سازمانی است که بتواند با استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف رسانه ای و تبلیغاتی پیام‌های سازمانی را به افكار عمومی انتقال دهند، ولی نكته قابل تعمق و تامل آن است كه یك سازمان قبل از هر اقدام رسانه‌ای باید دارای اقدامات و فعالیت‌های شاخص و برنامه‌ای جامع و تدوین شده باشد كه از منظر رسانه‌ای دارای حداقل یك یا چند ارزش خبری و رویدادسازی را داشته باشد تا بتوان آن را در سطح رسانه‌های جمعی انتشار و انعكاس داد، چراکه از یك روابط عمومی هر چند كارآمد و توانمند نمی‌توان انتظار داشت هر خبر و رویداد هر چند بی‌ارزش و كم‌اهمیت سازمانی را به صورت غیرحرفه‌ای بزرگ‌نمایی كند. بنابراین هرگز نمی‌توان از روابط عمومی توقع داشت كه باعث انعكاس و انتشار نام خوب و حسن شهرت برای سازمانی شود كه نه عملكرد مطلوب و قابل دفاعی دارد و نه محصول و كالایی كه دارای كیفیت مطابق با نیازها و خواسته‌ها و انتظار مخاطبان و مشتریان باشد. به قول یكی از اساتید و صاحب‌نظران روابط عمومی، روابط عمومی چیزی جز گزارش خوب از عملكرد خوب نیست ،به بیانی دیگر از روابط عمومی می‌توان این انتظاربه حق را داشت که با هنر و تخصص و فنی كه دارد بتواند عملكرد خوب سازمانی را به بهترین وجه و صورت از طریق رسانه‌های جمعی یا سایر تكنیك‌های انتشاراتی و تبلیغاتی معرفی و ارائه نماید. بنابراین زمانی می توان عملکرد یک روابط عمومی را زیر سئوال برد که نتواند بابهره گیری از ابزار و تکنیک های رسانه ای، تبلیغاتی و انتشاراتی و... عملکرد خوب و شاخص سازمانی را که دارای ارزش های خبری و اطلاع رسانی بوده به نحو مطلوب و موثر منعکس ومعرفی نماید.

سید شهاب سید محسنی

تنظیم: هومن بهلولی