تبیان، دستیار زندگی
Login and Authentication < Windows نمایش کادر محاوره ای اعلام شرایط قانونی قبل ازLOGIN(در تمام ویندوز ها ) با استفاده از این فیلد ها ، قبل از ورود هر کاربر به داخل شبکه کادر محاوره ای نمایان خواهد شد و در آن اطلاعات وارد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایش کادر محاوره ای اعلام شرایط قانونی قبل ازLOGIN(در تمام ویندوز ها )


با استفاده از این فیلد ها ، قبل از ورود هر کاربر به داخل شبکه کادر محاوره ای نمایان خواهد شد و در آن اطلاعات وارد شده نمایان می شو د.این فیلد ها برای زمان هایی مفید است که فرضا برای اعلام شرایط قانونی ورود کاربران غیر مجاز به شبکه بکار خواهد رفت .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
برای فعال کردن این تابع نیاز به اضافه کردن چندین مقدار در کلید زیر دارُد:
1- افزودن یک مقدار String با نام "DefaultUserName" و تعیین نام کاربری که مایلید بطور اتوماتیک با آنLogin نمائید.
2- افزودن یک مقدار String با نام "DefaultPassword" و تعیین رمز عبور مربوط به کاربری که در فوق تعیین شده است .
3- افزودن یک مقدار String با نام "DefaultDomainName" و تعیین Domain مربوط که قصدLogin در آن را دارید .
4- افزودن یک مقدار String با نام "AutoAdminLogon" و تعیین مقدار "1" برای فعال کردن و مقدار "0" برای غیر فعال کردن آن .

نکته:
 از آنجا که رمز عبور پیش فرض بصورت متن در رجیستری نگهداری می شود ، هر شخص با دسترسی به سیستم شما می تواند از رمز مزبور آیلاع یابد.پس در بکار بردن آن کمال دقت را داشته باشید.
نکته: با پائین نگه داشتن کلیدSHift در طول عملLogoff می توانید از این تابع صرفنظر نمائید.
نکته :در صورتی که تنظیمات مربوط بهعدم نمایش نام آخرین کاربر فعال باشد ، ویژگی مزبور عمل نمی کند .
پس از خارج شدن از رجیستری سیستم را مجددا راه اندازی نمائید تا تغییرات به سیستم اعمال شود. در این حالت بدون پرسیه شدن رمز عبور کامپیوتر عملLogin را انجام خواهد داد.

Name

Data

Default)

REG_SZ

(value not set)

AutoAdminLogon

REG_SZ

"1"

DefaultUserName

REG_SZ

"jbloggs"

DefaultPassword

REG_SZ

"blog123"DefaultDomainNameREG_SZ

"BLOGLAND"

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVers...


Registry Settings

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon]
Value Name: AutoAdminLogon
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: (0=disable, 1=enable)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.