تبیان، دستیار زندگی
Login and Authentication < Windows تغییر کاغذ دیواری صفحه Logon( در تمام ویندوز ها ) هنگامی که یک تصویر کاغذ دیواری را بعنوان تصویر زمینهDesktop خود تعیین می کنید صفحه Login اولیه تغییر نمی کند و بعنوان صفح...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر کاغذ دیواری صفحه Logon( در تمام ویندوز ها )

 هنگامی که یک تصویر کاغذ دیواری را بعنوان تصویر زمینهDesktop خود تعیین می کنید صفحه Login اولیه تغییر نمی کند و بعنوان صفحه پیش فرض نمایش ویندوز باقی می ماند . ویژگی مزبور امکان تغییر صفحه پیش فرض را فراهم می کند .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
 مقدار "Wallpaper"را برابر مسیر و نام تصویرBitmap ای که می خواهید بعنوان تصویر زمینه از آن استفاده کنید قرار دهید(بعنوان مثال"c:/windows/mylogo.bmp")
در همان کلید می توانید مقادیر "Pattern" و "TileWallpaper" را نیز برای تعیین طرح و الگو  و نوعTileمربوطه تغییر دهید .
برای اعمال تغییرات از رجیستری خارج شده و سیستم را مجددا راه اندازی نمائید.

Registry Settings :

System Key: [HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop]
Value Name:
Wallpaper, TitleWallpaper
Data Type:REG_SZ (String Value)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.