تبیان، دستیار زندگی
Appearance < Windows تغییر موقعیت صفحه Wallpaper ( در تمام ویندوز ها ) متاسفانه ویندوز تنها تعدای گزینه اندک در اختیار کاربران قرار می دهد تا موقعیتWallpaper را تغییر دهند . با این تنظیمات شما میتوانید تصویر را در هر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر موقعیت صفحهWallpaper ( در تمام ویندوز ها )

تاسفانه ویندوز تنها تعدای گزینه اندک در اختیار کاربران قرار می دهد تا موقعیتWallpaper را تغییر دهند . با این تنظیمات شما میتوانید تصویر را در هر محلی ازDesktop خود قرار دهید .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
دو مقدار Stringبا نامهای و ایجاد کنید .در صورتی که مقادیر از قبل وجود دارند آنها را تغییر دهید . مقدرار  را برابر مختصات افقی و  مقدار   را برابر مختصات عمودی صفحه قرار دهید .
از رجیستری خارج شوید. سیستم را مجددا راه اندازی نمائید و یا تصویر زمینه Desktop را از طریقControl Panel تغییر دهید .
نکته : تصویر از مرکز صفحه مانیتور فاصله گذاری می شود . از این رو می توانید با مقادیر مثبت و یا منفی آن را جابجا کنید .

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop]
Value Name: Wallpaperoriginx, Wallpaperoriginy
Data Type:REG_SZ (String Value)
Value Data: Distance in Pixels

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.