تبیان، دستیار زندگی
در زمان حساس کنونی دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام در پی جدا سازی حوزه از سیاست و ترغیب طلاب به گوشه نشینی و دوری از جامعه هستند.طلاب برای این که بتواند به بهترین صورت به اسلام خدمت نمایند باید در کنار درس و بحث طلبگی شان از مسایل سیاسی روز جهان و ایران آ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توصیه مقام معظم رهبری به طلاب

مقام معظم رهبری

در زمان حساس کنونی دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام در پی جدا سازی حوزه از سیاست و ترغیب طلاب به گوشه نشینی و دوری از جامعه هستند.طلاب برای این که بتواند به بهترین صورت به اسلام خدمت نمایند باید در کنار درس و بحث طلبگی شان از مسایل سیاسی روز جهان و ایران آگاهی داشته باشند .

در زمان طاغوت دور بودن طلاب و حوزویان از مسایل سیاسی یک افتخار به حساب می آمد و طلابی که در پی آگاهی از مسایل سیاسی روز دنیا و ایران بودند تا بتوانند هر چه بیشتر به دین و مردم خدمت نمایند و از سالام در برابر توطئه های استبداد و استعمار دفاع نمایند مورد طعنه قرار می گرفتند.

در کتاب "حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری " در صفحه 207 در این باره این گونه آمده است:

حوزه ی امروز به فهم سیاسی نیازمندتر است .

آمیختگی روحانیت و انقلاب چنان است که هیچ یک نمی توانند یکدیگر را نادیده بینگارند و به تغافل عبورکنند . حوزه ی در مسند سکانداری انقلاب بایستی بداند که بر کدامین موج قرار دارد و به کدامین سمت و سو کشتی طوفان زده را راهبری می کند :

امروز دیگر مثل سابق نیست که علما بروند کنج خلوتی را پیدا کنند و با خیال راحت در آن جا درس بخوانند . نه ،عالمی که فردای این مملکت احتیاج دارد، باید با مسایل زندگی و مسایل روز آشنا باشد . سیاست و فهم سیاسی و جهت شناسی سیاسی جزو شوون عالم است .

طلبه ی امروز، نمی تواند با درس خواندن وظیفه ی خود را تمام شده بینگارد ،باب فهم سیاسی را بر خود مسدود کند، دروازه های اجتهاد را از کانال عزلت در مدرسه و گوشه گیری از دنیای سیاست بداند با عمل سیاسی احساس بیگانگی کند توغل در کتاب و دفتر را از هر تکلیف اجتماعی برتر بپندارد و افتخار خود را در پرهیز از زندگی سیاسی و کار اجتماعی تلقی کند :

اگر چه درس خواندن و آشنایی به معارف و خودسازی و پرداختن به درون و باطن خود یکی از فرایض مهم بلکه مهمترین فرایض است اما این فریضه ی مهم نبایستی ما را از جریاناتی که در کشور می گذرد و وظایفی که در مقابل این جریانات داریم و نیز از حضور در صحنه های اجتماعی و کمک به پیشرفت انقلاب و شناخت توطئه های دشمنان انقلاب و پیگیری شیوه هایی که این توطئه ها را خنثی می کند و لبیک گفتن به نیاز های عمومی جامعه و رفتن در جبهه های خطر و احیانا جانبازی کردن و جان دادن غافل کند .

ما نمی گوییم که شما به یک مدرسه بروید و درس بخوانید و فقط در و دیوار مدرسه و کتاب درس و استاد را ببینید و دیگر کارتان به سیاه و سفید آن چه که در این برهه ی عظیم حساس در این مملکت می گذرد نباشد . نه ،ما چنین توصیه یی نمی کنیم بلکه توصیه می کنیم که شما شیران روز و راهبان شب باشید .

نظام انقلابی با مشکلات و فراز و نشیب فراوان روبه رو بوده و خواهد بود . جامعه ی ما بایستی از چون و چرای آن مطلع باشد و در خود زمینه های مقاومت و تداوم انقلاب را پدید آورد .

این مهم نیازمند فهم و تحلیل درست سیاسی است . در این زمینه حوزه تکلیفی مضاعف دارد . از یک سو خود به عنوان یک عضو جامعه باید سمت و سوی انقلاب را درک کند و همگامی نشان دهد از سوی دیگر در مکانت اجتماعی یی که دارد مورد توجه و مرجع مردم است و باید پاسخی برای پرسش های مردمی داشته باشد و با درک معادلات آشکار و پنهان و ارایه ی آن همگامی جامعه و انقلاب را بسامان تر سازد :

یکی دیگر از کار هایی که در حوزه لازم است و حوزه با خلا آن رو به روست، این است که مسوولان و اکابر و شخصیت ها و رهبران حوزه مثل مراجع تقلید و مدرسان بزرگ و شورای مدیریت و امثال این ها باید کاری کنند که در داخل حوزه ی علمیه درک از مسایل جاری عالم و قدرت تحلیل و فهم این مسایل در عالی ترین سطح خودش در کشور وجود داشته باشد .

یعنی ما باید کاری بکنیم که حوزه ی  علمیه قادر باشد به وسیله ی یکایک اغلب افرادش_ حالا نمی گوییم همه ی افراد _در فضای عمومی کشور بینش درست سیاسی و فهم مسایل جاری را در اختیار دیگران بگذارد و مردم را هدایت کند و پیش ببرد .


منابع:

کتاب حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری/انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی /1375/تهران

تهیه و فرآوری : مهدی صدری ، گروه حوزه علمیه تبیان