تبیان، دستیار زندگی
براساس تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عنوان «اداره کل روابط عمومی» به «مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی» تغییر یافت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتقاء اداره کل روابط عمومی به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

روابط عمومی

براساس تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عنوان «اداره کل روابط عمومی» به «مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی» تغییر یافت.

به گزارش روا‌بط‌ عمومی، براساس آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی، علاوه بر تغییر نام اداره کل روابط عمومی از این به بعد به جای رئیس شورا نیز از رئیس شورای اطلاع رسانی دولت استفاده می شود.

این گزارش حاکی است تبصره 1 به ماده 3 آیین نامه یاد شده اضافه و ترتیب تبصره های بعدی اصلاح می شود.

«تبصره 1- سطح سازمانی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی در وزارتخانه ها و معاونتهای رییس جمهور به مرکز ارتقا و عنوان آنها به «مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی»اصلاح می گردد. در ساختار سازمانی مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه ها و معاونتهای رییس جمهور، اولین سطح پایین‌تر از رییس مرکز، مدیر می باشد و هر مرکز حداکثر می تواند سه اداره داشته باشد.»

4- در تبصره (2) ماده (2) عبارت «با پیشنهاد رییس شورا تهیه» جایگزین عبارت «با پیشنهاد سخنگوی دولت به تأیید شورای اطلاع رسانی دولت رسیده و با تصویب معاونت ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» می شود.

5- تبصره (3) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره 2 ـ مصوبات شورای اطلاع رسانی دولت پس از ابلاغ به مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.»

تنظیم: هومن بهلولی