تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu مشاهده منوی Boot ویندوز  (95/98/ME) در ویندوز بطور معمول منویBoot نشان داده نمی شود ، مگر آنکه در طول عمل بوت کلیدی فشار داده شود .( کلیدF8) در ویندوز95 و کلیدCtrl در وین...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهده منویBoot ویندوز  (95/98/ME)

رجیستری ویندوز(مشاهده منویBoot ویندوز)
در ویندوز بطور معمول منویBoot نشان داده نمی شود ، مگر آنکه در طول عمل بوت کلیدی فشار داده شود .( کلیدF8) در ویندوز95 و کلیدCtrl در ویندوز 98 وME) . این منو کاربر را قادر به انتخاب نوع دیگری از بوت می کند . از جملهCommand Prompt only و یاSafe Mode
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
ویژگی فقط خواندنی فایل MSDOS.sysرا حذف کنید . این فایل در پوشه اصلی درایو Cسیستم شما واقع شده است . فایل را با استفاده از برنامه Notepad بازکنید .
با قرار دادن مقدار 1=BootMenuمنوی مزبور فعال و با قرار دادن این آیتم برابر "0" منوی مزبور غیر فعال می شود.
اگر منوی بوت فعال شود باید تعیین کنید که چه مدتی قبل از ادامه مرحله بوت باید متوقف شود که در گزینه"BootMenuDelay"تعیین می شود .بعنوان مثال با تعیین مقدار"BootMenuDelay=5 "مدت زمان5ثانیه قبل از ادامه بوت شدن ویندوز متوقف می شود .
البته مقدارBootKeys نیز در این حالت باید برابر مقدار "1"قرار گیرد.

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز بهlog off و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

Registry Settings :

Value Data: BootMenu=0 (default)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.