تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu غیر فعال کردن تنظیمات ذخیره در هنگام خروج ( تمام ویندوز ها ) هنگام خروج از ویندوز بطور معمول محیطDesktop ذخیره می شود . از جمله موقعیت نمایش و دیگر پارامتر های آیکون ها . این تنظیمات ذخ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غیر فعال کردن تنظیمات ذخیره در هنگام خروج ( تمام ویندوز ها )

هنگام خروج از ویندوز بطور معمول محیطDesktop ذخیره می شود . از جمله موقعیت نمایش و دیگر پارامتر های آیکون ها . این تنظیمات ذخیره تغییرات در پارامتر های آیکون ها را غیر فعال کرده و به شما امکان می دهد تا یک محیط ساختار بندی شده را حفظ کنید .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارDword جدید با نام "" ایجاد کرده و مقدار آن را برابر"1"قرار دهید تا محدودیت را غیر فعال کنید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز بهlog off و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
Value Name: NoSaveSettings
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.