تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu کنترل بارگذاریWindows Desktop (در ویندوز 98/ 95 ) بطور اتوماتیک و پیش فرض(Windows Desktop(GUI درStartup ویندوز راه اندازی می شود .با استفاده از این کلید می توان تعیین کرد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کنترلبارگذاریWindows Desktop (در ویندوز 98/95)

رجیستری ویندوز(کنترلبارگذاریWindows Desktop)
بطور اتوماتیک و پیش فرض(Windows Desktop(GUI درStartup ویندوز راه اندازی می شود .با استفاده از این کلید می توان تعیین کرد که آیاGUIبطور پیش فرض بارگذاری شود یا اینکه به حالتMS-DOSوارد شود .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
ویژگی فقط خواندنی فایل MSDOS.sysرا حذف کنید . این فایل در پوشه اصلی درایو Cسیستم شما واقع شده است .فایل را با استفاده از برنامه Notepad بازکنید .
مقدار"=" را به "1=تغییر دهید تاGUI فعال شده و برای غیر فعال کردن آن نیز BootGUI را برابر"0"قرار دهید.

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز بهlog off و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .


Registry Settings :

Value Data :  BootGUI=1 (default)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.