تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu مدیریت اجرای برنامه ها در Start upویندوز (در تمام ویندوز ها ) هر زمان که ویندوز شروع به کار می کند ، می توانید برنامه هایی را اجرا کنید . در صورتی که درStartup سیستم شما برنامه هایی بطو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیریت اجرای برنامه ها درStart upویندوز (در تمام ویندوز ها )

هر زمان که ویندوز شروع به کار می کند ، می توانید برنامه هایی را اجرا کنید . در صورتی که درStartup سیستم شما برنامه هایی بطور اتوماتیک اجرا می شوند که هنگام کار با سیستم از آنها استفاده نمی کنید ، می توانید با استفاده از این تنظیمات آنها را حذف نمائید.
برای افزودن یک برنامه به Startup :
رجیستری را باز کرده و کلید [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run]را در آنپیدا  کنید.برای هر برنامه ای که قصد دارید تا درStartup اجرا شود یک مقدارString جدید با استفاده از نام برنامه و مقداری برابر مسیر دسترسی به فایل اجرایی آن ایجاد کنید.بعنوان مثال
برای حذف یک برنامه از Startup :
در صورتی که برنامه ای درStartupقرار ندارد و قصد حذف آن را ازStartup دارید ، مطمئنا در رجیستری می توانید به آن دسترسی یابید .برای حذف مقدار ضمیمه شده به برنامه ای که قصد  حذف آن را دارید را حذف نمائید :

[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run]
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunServices]
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunServicesOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon/Userinit]
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run]
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunOnce]
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunServices]
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunServicesOnce]
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Windows]

همچنین ممکن است برنامه ای از طریق بخش [Load] و یا  [Run] فایلWin.ini بارگذاری شده که در این صورت می توان از دایرکتوری ویندوز آن را پیدا نمائید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز بهlog off و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

Registry Settings :

System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon]
Value Name: EnableQuickReboot
Data Type:REG_SZ (String Value)
Data Value : (0 = disabled, 1 = enabled)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.