تبیان، دستیار زندگی
كشور و نظام ما، اسلامی است بنابراین باید اولویت كار مربیان ما در مدارس، آشنا نمودن دانش آموزان با ارزش ها و رفتار های صحیح اسلامی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنا کردن دانش آموزان با رفتارهای صحیح اسلامی ، اولویت کار مربیان

آشنا کردن دانش آموزان با رفتارهای صحیح اسلامی، اولویت کار مربیان


كشور و نظام ما، اسلامی است بنابراین باید اولویت كار مربیان ما در مدارس، آشنا نمودن دانش آموزان با ارزش ها و رفتار های صحیح اسلامی است.


جلسه تبادل نظر و تجربه مربیان و معاونین پرورشی مدارس شهرستان بانه برگزار شد.

در ابتدای جلسه رضا خضری مدیر آموزش و پرورش بانه، با اشاره به این كه سیستم آموزش و پرورش دارای مجراهای ورودی، خروجی و فرایندهای مربوط به آن است گفت: ورودی در سیستم آموزش و پرورش شامل منابع مالی ، فیزیكی و انسانی ، اطلاعات و مدیریت است و فرایند های آن هم مشتمل بر امور پرورشی آموزشی و ارزشیابی است كه نتایج حاصله در نهایت تغییر صحیح رفتار های اسلامی و انسانی است.

وی بر رسالت عظیم مربیان و معاونین پرورشی در پیشبرد اهداف تربیتی دانش آموزان تأكید كرد و گفت: كشور و نظام ما، اسلامی است بنابراین باید اولویت كار مربیان ما در مدارس، آشنا نمودن دانش آموزان با ارزش ها و رفتار های صحیح اسلامی است.

همیشه تزكیه قبل از تعلیم است، پس باید بسترهای لازم برای تبیین و فراگیر شدن این دیدگاه ارزشمند فراهم شود.

خضری ادامه داد: همیشه تزكیه قبل از تعلیم است، پس باید بسترهای لازم برای تبیین و فراگیر شدن این دیدگاه ارزشمند فراهم شود.

مدیر آموزش و پرورش بانه در پایان سخنان خود تصریح كرد: مربیان و معاونین پرورشی، بایستی فراتر از شرح وظایف سازمانی خود در مدارس عمل كنند چون به واقع نقش آنان بسیار حساس و حیاتی است و در این برهه از زمان كه دشمن با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، سعی در تغییر نگرش و به انحراف كشیدن جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان این مرز و بوم را دارد، رسالت آنان پررنگ تر خواهد شد.

در ادامه جلسه مواردی هم چون انفاق از دیدگاه قرآن و اسلام ، راه اندازی گروه پیشتازان و فرزانگان در مدارس مطابق دستور العمل جدید و بیان تجربیات كاری مربیان پرورشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان