تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu فعال کردن عمل Reboot  سریع ( ویندوز NT/2000) با استفاده از این تنظیمات کاربران می توانند بدونShut down کردن و به سرعت عمل راه اندازی مجدد سیستم را اجرا کنند .پس از اجرای این تنظیما...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعال کردن عملReboot  سریع( ویندوز NT/2000)

با استفاده از این تنظیمات کاربران می توانند بدونShut down کردن و به سرعت عمل راه اندازی مجدد سیستم را اجرا کنند .پس از اجرای این تنظیمات از کلیدهایShift+Ctrl+Alt+Delete برای خروج سریع استفاده کنید.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارString جدید با نام "" باز کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز بهlog off و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

Registry Settings :

System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon]
Value Name: EnableQuickReboot
Data Type:REG_SZ (String Value)
Data Value : (0 = disabled, 1 = enabled)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.