تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu تغییر تنظیماتLog off وShut down( ویندوزNT/2000) با استفاده از این تنظیمات می توان نوع عملی را که سیستم باید در هنگام اجرای فرمانlog offو یاShut down اجرا کند را تعیین کرد . رجیستری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر تنظیماتLog off وShut down( ویندوزNT/2000)

با استفاده از این تنظیمات می توان نوع عملی را که سیستم باید در هنگام اجرای فرمانlog offو یاShut down اجرا کند را تعیین کرد .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
دو مقدارDword با نام های "LogoffSetting" و مطابق با مقادیرزیر ایجاد کنید:

0 - Log Off

1 - Shutdown

2 - Shutdown and Restart

3 - Shutdown and Power Off

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز بهlog off و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

Registry Settings :

User Key:[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Shutdown]
Value Name: LogoffSetting, ShutdownSetting
Data Type:REG_DWORD (DWORD Value)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.