تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu پایان اتوماتیک برنامه هایی که در اجرا دچار مشکل شده اند ( تمام ویندز ها ) با فعال شدن این ویژگی ، ویندوز بدون پرسیدن سوال از کاربر اقدام به بستن سریع برنامه هایی می کند که در هنگام اجرا با م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پایان اتوماتیک برنامه هایی که در اجرا دچار مشکل شده اند ( تمام ویندز ها )

با فعال شدن این ویژگی ، ویندوز بدون پرسیدن سوال از کاربر اقدام به بستن سریع برنامه هایی می کند که در هنگام اجرا با مشکل مواجه شده اند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
مقدار AutoEndTasks را برابر "1"قرار دهید تا اعمال و وظایف بطور اتوماتیک پایان یابند .مدت زمان پیش فرض قبل از پایان برنامه ها بوسیله مقدار "WaitToKillAppTimeout" که در همان کلید قرار دارد بر حسب میلی ثانیه تعییین می شود ( پیش فرض20000 میلی ثانیه یا 20 ثانیه)

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  سیستم را مجدداراه اندازی نمائید.

Registry Settings :

User Key:[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop]
System Key:[HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop]
Value Name: AutoEndTasks
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.