تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows و Start Menu تعیین مدت زمان پاسخگویی به عمل Hang کردن سیستم ( تمام ویندوز ها ) تنظیمات مزبور مدت زمان انتظارHang کردن سیستم را قبل از آنکه برنامهTask Manager آن را بطور اتوماتیک پایان دهد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعیین مدت زمان پاسخگویی به عملHang کردن سیستم ( تمام ویندوز ها )

تنظیمات مزبور مدت زمان انتظارHang کردن سیستم را قبل از آنکه برنامهTask Manager آن را بطور اتوماتیک پایان دهد ، تعیین می کند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارString جدید با نام "" ایجاد کرده و مقدار آن را مظابق مقادیر زیر تعیین کنید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز بهlog off و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .

Registry Settings :

User Key:[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop]
System Key: [HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop]
Value Name: HungAppTimeout
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: Time in milliseconds (1000 = 1 second)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.