تبیان، دستیار زندگی
Accessorise < Windows تعیین برنامه برای ویژگی اجرای اتوماتیکCDهای صوتی (  Play Inserted Audio CDs در تمام ویندوز ها ) از این حالت می توان برای تعیین برنامه ای استفاده کرد که بصورت پیش فرض CD های صوتی را به م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعیین برنامه برای ویژگی اجرای اتوماتیکCDهای صوتی ( Play Inserted Audio CDs در تمام ویندوز ها ) از این حالت می توان برای تعیین برنامه ای استفاده کرد که بصورت پیش فرض CD های صوتی را به محض ورود بهCD ROMاجرا می کند .

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنبیابید .
یک مقدار String جدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید.

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CLASSES_ROOT/AudioCD/Shell/Play/Command] 
Value Name: (Default)
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: Command-line to Execute

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.