تبیان، دستیار زندگی
Accessories < Windows  مشاهده تمامی اجزاء مخفی در Device Manager ( در ویندوز های 2000وXP) اجزائی هستند که برای سیستم تعریف می شوند اما در واقع ممکن است قطعه ای به آنها مرتبط نباشد. از جمله ( Universal Serial usb (USB...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهده تمامی اجزاء مخفی در Device Manager ( در ویندوز های 2000وXP)

اجزائی هستند که برای سیستم تعریف می شوند اما در واقع ممکن است قطعه ای به آنها مرتبط نباشد. از جمله ( Universal Serial usb (USB. با استفاده از این گزینه تمامی اجزاء قابل مشاهده خواهند بود .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد نمائید .
یک مقدار String جدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید.

Registry Settings :

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Environment] 
Value Name: DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (1 = show all hidden devices)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.