تبیان، دستیار زندگی
Accessories < Windows امکان حذف اجزاء و ملحقات ویندوز ( در ویندوزXP) در ویندوز اجزائی وجود دارد که بطور معمول در لیست Add/Remove Windows Components در دسترس نمی باشند. از این رو نمی توان آنها را از طریق این لیست حذف کرد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امکان حذف اجزاء و ملحقات ویندوز ( در ویندوزXP)

رجیستری ویندوز (امکان حذف اجزاء و ملحقات ویندوز)
در ویندوز اجزائی وجود دارد که بطور معمول در لیست Add/Remove Windows Components در دسترس نمی باشند. از این رو نمی توان آنها را از طریق این لیست حذف کرد. این کلید به شما امکان حذف اجزاء مورد نظرتان را می دهد .

فایلSYSOC.INF را که در پوشه INF در محل نصب سیستم عامل ویندوز قرار دارد باز کنید .( بعنوان مثالC:/Windows/INF)

در زیر قسمت سر صفحه آن اجزاء سیستمی نصب شده در کامپیوتر تان نشان داده شده اند . عناوینی که کلمه"HIDE"یا "hide" در آنها وجود دارد در لیستAdd/Remove Programs دیده نمی شوند .بعنوان مثال از آنجا که برنامهWordPad  دارای عبارت"HIDE" می باشد، در لیست نشان داده نمی شود.

MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,

HIDE,7

برای تغییر یک آیتم بصورتی که در لیست مزبور نشان داده شود باید عبارتHIDE را از آن حذف کرد . بعنوان مثال برای آنکه برنامهWordpad در لیست مزبور نشان داده شود باید عبارت

MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7 به  عبارتMSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,,7 :  تغییر پیدا کند .اجزاء اصلی که در برنامه ویندوزXPبصورت مخفی هستند ، عبارتند از :

Accessibility Wizard

AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7 Automatic Windows Update

AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7 COM+

com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7 Communications components (including Chat, Hyperterminal, and Phone Dialer)

CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7 Distributed Transaction Coordinator

dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7 Windows Messenger

msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 WordPad

MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7 Multimedia components (including Media Player, Volume Control, and Sound Recorder)

MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7 Pinball game

Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7 Tablet PC

TabletPC=tabletoc.dll,TabletSetupProc,Tabletpc.inf,HIDE,7 Terminal Server

TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2 Windows Management Instrumentation

WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7

برای مشاهده این برنامه ها در لیستAdd/Remove عبارتHide را از آنها حذف کرده و فایل را دخیره کنید .حال برنامهAdd/Remove را اجرا کنید .