تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows وStart Menu مشاهده Favoriates در منوی شروع  ( در ویندوز 2000/XP ) این تنظیمات کنترل می کنند که آیا پوشهFavoraites در منوی شروع نشان داده شود یا خیر؟ رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهدهFavoriates در منوی شروع  ( در ویندوز2000/XP)

این تنظیمات کنترل می کنند که آیا پوشهFavoraites در منوی شروع نشان داده شود یا خیر؟
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارDword جدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید. تغییر مقدار به"1" آن را فعال و تغییر به"0" آن را غیر فعال می کند.
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید.
این تغییرات می تواند در کلید HKEY_CURRENT_USER اعمال شود که در نتیجه تنها در کاربر جاری قابل دسترسی است و یا در کلید HKEY_LOCAL_MACHINE اعمال شود که در نتیجه آن به کل سیستم اعمال می گردد.

Registry Settings :

User Key:  [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/
Advanced]
Value Name:  StartMenuFavorites
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: 0 = disable, 1 = enabled

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.