تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows وStart Menu حذف My Computer از منوی شروع و صفحهDesktop (در ویندوز XP /Me/2000 ) این ویژگی  آیکونMy Computer  منوی شروع  و صفحهDesktop را   حذف می کند . رجیستری را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حذفMy Computer از منوی شروع و صفحهDesktop(در ویندوزXP /Me/2000)


این ویژگی  آیکونMy Computer  منوی شروع  و صفحهDesktop را   حذف می کند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدارDword جدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید.

Registry Settings :

User Key:  [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
NonEnum]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
NonEnum]
Value Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = show, 1 = remove) 

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.