تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows وStart Menu حذف آخرین دستورات بکار رفته در کادر Run منویStart ( در تمام ویندوز  ها) : آیا مایلید تا تعداد آیتمهایی که در تاریخچه فرمانRunدر منوی شروع  قرار دارند  را حذف نمائید ؟ رجیستری ر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حذف آخرین دستورات بکار رفته در کادرRun منویStart( در تمام ویندوز  ها) :


آیا مایلید تا تعداد آیتمهایی که در تاریخچه فرمانRunدر منوی شروع  قرار دارند  را حذف نمائید ؟
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
 مقدارفرمان مورد نظر را حذف کنید و یاکلید را بطور کامل پاک کنید تا کلیه فرامین اخیر پاک شود.

Registry Settings :

User Key:  [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/
RunMRU]

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.