تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows  وStart Menu > نوار ابزار ( Taskbar ) تغییر تعداد برنامه های  Group در نوار ابزار (ویندوز XP ) این تنظیمات تعداد پنجره های باز از یک برنامه را قبل از آنکه آنها بایکدیگر در نوار ابزار گروهی ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر تعداد برنامه های  Group در نوار ابزار(ویندوزXP)


این تنظیمات تعداد پنجره های باز از یک برنامه را قبل از آنکه آنها بایکدیگر در نوار ابزار گروهی شوند را تعریف می کند.

غیر فعال کردن بالون های مربوط به نکات
این تنظیمات نکات و اطلاعاتی را که ویندوز اغلب برای کاربران در داخل شکل های بالونی نوار ابزار نشان می دهد  غیر فعال می کند.

گروهی کردن آیتمهای یکسان در نوار ابزار (ویندوز XP )
این ویژگی تعیین می کند که آیا آیتمهای یکسان بصورت یک آیتم در نوار ابزار مشاهده شوند یا خیر .

غیر فعال کردن منوی زمینه نوار ابزار(در تمام ویندوزها)
این ویژگی منوهای زمینه ( منویی که با راست کلیک کردن نمایان می شود ) نوار ابزار را حذف می کند ، از جمله دکمه شروع ، ساعت و ...

قفل کردن اندازه و موقعیت نوار ابزار (ویندوز Me/XP )
این تنظیمات سبب می شود تا پوشه My Pictures منوی شروع به صورت یک پوشه آبشاری نشان داده شود.