تبیان، دستیار زندگی
یک ستاره شناس تصاویری با جزئیات باورنکردنی از یک رویداد نادر نجومی گرفته که طی آن ماه سیاره مشتری را می بلعد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی ماه مشتری را بلعید


یک ستاره شناس تصاویری با جزئیات باورنکردنی از یک رویداد نادر نجومی گرفته که طی آن ماه سیاره مشتری را می بلعد.

رافائل دفاواری تلسکوپ قدرتمند خود در آسمانها با زمان مناسب تصاویر ناپدید شدن سیاره بزرگ مشتری را در پشت یک دهانه برخوردی در سطح ماه، ثبت کرده است.

این پدیده باورنکردنی از آن با عنوان اختفا نجومی یاد می شود و تنها از بخشهای خاصی از نیمکره جنوبی قابل مشاهده بود.

هرگاه از دید یک ناظر، یک جسم آسمانی که در ظاهر بزرگتر است از مقابل یک جسم آسمانی که در ظاهر کوچکتر است عبور نماید، اختفاء جسم دوم (توسط جسم اول) رخ داده است.

ماه

وقتی ماه مشتری را بلعید

بزرگترین سیاره منظومه شمسی ما در این تصویر به نظر شبیه یک سیاره کوتوله می رسد که به سادگی پشت ماه پنهان شده است

این تصاویر نفسگیر مشتری را که اندازه آن 122 برابر زمین است نشان می دهد که در پشت نیمه تاریک ماه پنهان شده است.

هرگاه از دید یک ناظر، یک جسم آسمانی که در ظاهر بزرگتر است از مقابل یک جسم آسمانی که در ظاهر کوچکتر است عبور نماید، اختفاء جسم دوم رخ داده است

در این تصاویر "Io" یکی از اقمار مشتری مشاهده می شود که روی سطح این سیاره سایه انداخته است.

وقتی ماه مشتری را بلعید

وقتی ماه مشتری را بلعید

Io ، ماه مشتری روی سطح این سیاره سایه انداخته است.

علت تأثیرگذاری این جزئیات به جهت فاصله شگفت انگیزی است که میان این دو جسم نجومی وجود دارد.

ماه بیش از 386 هزار کیلومتر با مشتری فاصله دارد و مشتری پنجمین سیاره نزدیک به خورشید است و میانگین فاصله آن از خورشید در حدود 778 میلیون و 500 هزار کیلومتر، یعنی بیشتر از 5 برابر فاصله زمین از خورشید است.

مشتری در این تصاویر کوچک به نظر می رسد اما در حقیقت عرض این سیاره 40 برابر عرض ماه ما است.

وقتی ماه مشتری را بلعید

اختفائی که ماه در آن یکی از دو جسم نجومی باشد بسیار نادر است چرا که مدار ماه اغلب از مقابل سایر سیارات عبور نمی کند.

بخش دانش و زندگی تبیان


منبع: مهرنیوز