تبیان، دستیار زندگی
یکی از علاقه مندی های خبرنگاران پیدا کردن “تضاد”‌ در خبرهاست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزش خبری “تضاد”‌؛ محبوب هر خبرنگار

تضاد

یکی از علاقه مندی های خبرنگاران پیدا کردن “تضاد”‌ در خبرهاست.

به طور مثال فلان مسئول، کار یک دستگاه را زیر سۆال برده و یا از عملکرد یک سازمان در یک رویداد انتقاد کرده.

یکی از علاقه مندی های خبرنگاران پیدا کردن “تضاد”‌ در خبرهاست.

به طور مثال فلان مسئول، کار یک دستگاه را زیر سۆال برده و یا از عملکرد یک سازمان در یک رویداد انتقاد کرده.

روش کار:

اول خبر دارای بار تضاد که منبع اول داده را کار می کنیم.

بعد به دستگاهی که اظهارات منبع خبر اول به آن برمی گردد زنگ می زنیم و میگوییم فلان مسئول در مورد عملکرد شما چه ها که نگفته!!! شما هیچ عکس العملی نشان نمی دهید؟ شما که دستگاه خیلی ok ی هستید!!!

در شرایط نرمال، روابط عمومی هم به راحتی … می شود و ترتیب یک مصاحبه با یکی از مسئولان را می دهد. خب حالا وسایل لازم برای کار کردن توضیحات مسئول دوم آماده است.

حالا به مسئول اول زنگ می زنیم که چه نشسته ای که سازمان زاقارتی که زیر سئوالش برده بودی مصاحبه داده و چنین و چنان …

به این وسیله خوراک یه کشاکش خبری و این بگو و آن بگو مهیا شده است.

می نشینیم و از این زد و خورد لذت لازم را می بریم.

تنظیم: هومن بهلولی