تبیان، دستیار زندگی
ای مهربان،  من از شما می خواهم که مردم ظالم را به خصوص بوش، شارون و این آمریکایی ها را از روی زمین برداری و این مردم فلسطین را از دست این اسرائیلی ها رها کنی. من فقط یک آرزوی دیگر دارم که آن این است که ظهور امام زمان را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علیرضا عزیزی

سلام ای خدای مهربان،

 من از شما می خواهم که مردم ظالم را به خصوص بوش، شارون و این آمریکایی ها را از روی زمین برداری و این مردم فلسطین را از دست این اسرائیلی ها رها کنی. من فقط یک آرزوی دیگر دارم که آن این است که ظهور امام زمان را برسانی.