تبیان، دستیار زندگی
در هر عقدى اجازه پدریا جد پدری در ازدواج زنى که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتى که زن در شئون زندگى مستقل باشد مبنى بر احتیاط است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا می‌دانید ازدواج موقت....؟


در هر عقدى اجازه پدریا جد پدری در ازدواج زنى که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتى که زن در شئون زندگى مستقل باشد مبنى بر احتیاط است.


ازدواج

آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند ؟

با اجازه پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد .

اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟

عقد باطل است .

ایا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟

بله لازم است.

آیا ازدواج موقت به زبان فارسى نیز قبول است یا نه؟

خیر باید سعى کند به عربى خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قبلت) را به عربى بگوید.

آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری وسنی ، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعد ها قصد ازدواج دارند؟

صحّت ندارد واذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شۆون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت.

آیا زن و مرد می توانند دو بار صیغه عقد دائم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟

اشکال ندارد، عقد دومی صوری وظاهری است.

آیا کسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج کند ؟

بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است

ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟

عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.

اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟

عقد با طل است .

آیا زنی را که زنا کرده است  میتوان به عقد غیر دائم خود در اورده یا باید ان زن عده نگه دارد ؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم دراید عده دارد یاخیر؟

1-عده لازم نیست ولی اگر زن از زنهای مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن.

2-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد .

3-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد .

با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟

در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است .

در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت ؟

دختره باکره اگر در شۆون زندگی مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است .

دوستی

برای شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه برای متعه ازدواج موقت کردن هم مقدورنیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد است جایز است؟

ازدواج با زن مشهور به زنا به احتیاط واجب جایز نیست و میتوانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید .

آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستی شخص دیگری صیغه را جاری کند ؟ خواندن صیغه چگونه است؟

خود زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند میتوانند به زبان دیگر بخوانند بعد از تعیین مدت و مبلغ مهر به طور دقیق زن میگوید :زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس مرد میگوید :قبلت .

آیا می توان با دختری که قبلا به طور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد؟

اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست .

آیا کسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج کند ؟

بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بکند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .

آیا متعه با کسى که نمى خواهیم با او نزدیکى کنیم و فقط براى ایجاد محرمیت متعه مى کنیم به اجازه ولى نیاز دارد ؟

اگر باکره باشد اجازه ولی دراینصورت هم لازم است .

در چه صورتى اجازه پدر براى زن در صیغه عقد موقت لازم است ؟

در هر عقدى اجازه پدریا جد پدری در ازدواج زنى که ازدواج نکرده لازم است و این حکم در صورتى که زن در شئون زندگى مستقل باشد مبنى بر احتیاط است .

آیا اگر زن بگوید که شوهر ندارد کفایت مى کند یا باید تحقیق کرد ؟

کفایت مى کند .

آیا زن و مرد خودشان مى توانند صیغه عقد موقت را جارى کنند ؟

مى توانند .

آیا براى صیغه عقد موقت شاهد لازم است؟

لازم نیست .

آیا صیغه عقد موقت را مى توان به فارسى خواند ؟

اگر بتوانند به احتیاط واجب باید عربى بخوانند و اگر نتوانند به زبانهاى دیگر اشکال ندارد مثلاً پس از تعیین دقیق مهر و زن به مرد بگوید خود را به ازدواج تو درمدت یادشده معلوم به مهر یه یاد شده معلوم در میآورم ومدر بگوید قبول کردم .

آیا در صیغه عقد موقت رضایت ظاهرى طرفین بدون جارى کردن صیغه کافى است ؟ یا باید صیغه عقد موقت خوانده شود ؟

باید صیغه عقد موقت خوانده شود .

بخش حقوق تبیان


منبع: بلاگ وب