تبیان، دستیار زندگی
برف ها را کنار میزد و دنبال کفشهای چوبی اش می گشت که یکدفعه چشمش به کفشش افتاد. اما قبل از اینکه بتواند کفش را بردارد بچه ای بازیگوش کفش را قاپید و پا به فرار گذاشت. دخترک با پای برهنه در خیابان های سرد و پربرف قدم می زد. ام...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دخترک با دستهای یخ زده برف ها را کنار میزد و دنبال کفشهای چوبی اش می گشت که یکدفعه چشمش به کفشش افتاد. اما قبل از اینکه بتواند کفش را بردارد بچه ای بازیگوش کفش را قاپید و پا به فرار گذاشت.

دخترک با پای برهنه در خیابان های سرد و پربرف قدم می زد. اما دیگر کسی در خیابان نمانده بود همه برای آغاز سال نو و جشن کریسمس به خانه هایشان رفته بودند. از پنجره خانه ها روشنائی دیده می شد و صدای خنده بچه هایی که منتظر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.