تبیان، دستیار زندگی
از زمان ورود امام خمینی به ایران در 12 بهمن 1357 روند انقلاب وارد مرحله جدیدی شد و حرکت مردم گستردگی روزافزونی یافت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
از زمان ورود امام خمینی به ایران در 12 بهمن 1357 روند انقلاب وارد مرحله جدیدی شد و حرکت مردم گستردگی روزافزونی یافت. روز 21 بهمن ماه مردم با کمک سربازان پادگان هوایی تهران توانستند این مرکز را در اختیار گیرند و به وسیله اسلحه هایی که به دست آوردند به سنگرسازی در سطح خیابانها و مبارزه رودرو با نیروهای گاردشاه – که آخرین نفس های خود را می زد – پرداختند. از این زمان تهران چهره یک شهر جنگی داشت و صدای رگبار مسلسل، آمبولانس آژیرکش، انفجار کوکتل مولوتف پایتخت را چهره دیگری داده بود.

با فرمان امام خمینی در 21 بهمن ماه بر بی اعتنایی به حکومت نظامی، آن شب، مردم تا صبح در خیابانها بیدار ماندند. روز 22 بهمن، پادگانهای نظامی «به کمک خود نیروهای مستقر در آن» یکی پس از دیگری به دست انقلابیون افتاد. رادیو و تلوزیون از اشغال نظامیان خارج شد.

ارتش اعلان بی طرفی کرد و بختیار از دفتر نخست وزیر فرار کرد. پایان روز 22 بهمن، پایان حکومت شاهنشاهی در ایران بود. انقلاب اسلامی در این روز تحقق پیدا کرد.بازگشت