تبیان، دستیار زندگی
حذف داده ها از سلول ها آسان است ولی گاهی می خواهید خود سلول ها را نیز حذف كنید. همچنین ممكن است بخواهید فرمت سلول را حذف ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم

حذف داده ها از سلول ها آسان است ولی گاهی می خواهید خود سلول ها را نیز حذف كنید. همچنین ممكن است بخواهید فرمت سلول را حذف كنید. Excel چندین گزینه برای حذف دارد كه می توانید روی برگه های كاری اعمال كنید. برای مثال، می توانید چند سلول را حذف كنید تا داده ها به سمت بالا یا چپ حركت كنند، بدون اینكه بر داده های پیرامون (مثلاً یك جدول مجاور) تاثیر بگذارد.

سلول ها را انتخاب كنید

 چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم

سلول هایی كه می خواهید داده های آنها را حذف كنید انتخاب كنید.

كلید Delete را بزنید

 چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم

كلید Delete را بزنید تا داده های سلول حذف شود. ولی توجه كنید كه خود سلول ها حذف نشده اند. و فقط داده ها حذف شده‌اند.

حذف كردن فقط فرمت سلول ها

 چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم

اگر می خواهید فقط فرمت سلول ها (خط مرزی و رنگ سلول‌ها) را بدون تاثیر برخود داده ها حذف كنید آن سلول ها را انتخاب كنید و از منوی Edit ، گزینه Clear و بعدFormats را انتخاب كنید.

سلول ها را برای حذف انتخاب كنید

 چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم

اگر می خواهید سلول هایی را حذف كنید (و سلول های اطراف را حركت دهید تا فضای ایجاد شده توسط این سلول ها پر شوند)، آن سلول ها را انتخاب كنید. بعد روی آنها كلیك راست كنید و از منوی حاصله، گزینه Delete را انتخاب كنید.

سلول های جایگزینی را جابجا كنید

 چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم

در كادر محاوره ای Delete كه باز می شود، بسته به روشی كه می خواهید داده های جدول، فضای خالی را پر كنند، گزینه Shift Cells left یا up Shift Cellsرا انتخاب كنید. رویOk كلیك كنید. (اگر Shift Cells Left را انتخاب كنید، سلول‌های باقیمانده بعد از حذف، به سمت چپ حركت می‌كنند و اگر Shift Cells up را انتخاب كنید، سلول‌های باقیمانده به سمت بالا حركت می‌كنند- مترجم)

سلول ها حذف می شوند

 چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم

این سلول ها از برگه كاری حذف می شوند و سلول های سمت راست به سمت چپ و سلول های پایین به سمت بالا حركت می كنند تا فضای خالی بوجود آمده را پر كنند. اگر سلول ها را به سمت چپ حركت دهید سلول های بالا یا پایین، دست نخورده باقی می‌مانند. و اگر سلول ها را به سمت بالا حركت دهید، سلول های سمت چپ یا راست آن بدون تغییر می مانند.


*توجه  *

پاك كردن در مقایسه با حذف كردن

در Excel ، حذف داده ها از یك سلول، پاك كردن سلول نامیده می شود اگر چه از كلید Delete برای این كار استفاده می شود ولی حذف یعنی، حذف از برگه كاری و حركت دادن داده های اطراف.


فرمول های اشتباه

اگر فرمول های باقیمانده، به داده های سلول هایی ارجاع كنند كه حذف یا پاك شده باشند، خطا دریافت خواهید كرد.

وای!

اگر هنگام حذف سلول ها، اشتباه كردید، روی دكمه Undo در نوار ابزار Standard كلیك كنید.