تبیان، دستیار زندگی
نویسنده فاضل میرزا عبدالله افندی در ریاض العلما طرق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صحیفه الرضا


ما نمیدانیم احکامی را که صاحب مستدرك در این گونه موارد صادر میکند، تا چه حد با حقیقت مطابقت دارد و شگفت این است که مجلسی در مقدمه بحار بیان کرده است که این صحیفه با همه شهرتی که دارد از جمله مراسیل است نه مسانید.


از دیگر مۆلفات (منتسب به امام رضا(ع)) کتاب « صحیفه الرضا » است و این در فقه است و ظاهرا انتساب آن به امام علیه السلام در نزد علمای مشهور ما  ثابت نشده است، هر چند در مستدرك الوسائل آمده که این از کتابهای معروف و مورد اعتمادی است، که هیچ کتابی از نظر اعتبار و وثوق، چه پیش از تصنیف آن و چه بعد، به پایه آن نرسیده است و ما نمیدانیم احکامی را که صاحب مستدرك در این گونه موارد صادر میکند، تا چه حد با حقیقت مطابقت دارد و شگفت این است که مجلسی در مقدمه بحار بیان کرده است که این صحیفه با همه شهرتی که دارد از جمله مراسیل است نه مسانید.

اسانید صحیفه

کتاب صحیفه الرضا

تنها سید امین عاملی در اعیان الشیعه برای این صحیفه اسنادی از اختصاص به خود او دارد، برای آن ذکر کرده است و این به استناد نسخه ای است از این صحیفه که شیخ عبد الواسع یمانی زیدی از یمن برای او آورده و در دمشق آن را به چاپ رسانیده است.

همچنان که در برخی از نسخه های این صحیفه، سند آن به ابی علی طبرسی نسبت داده شده است، ولی مرحوم مجلسی میگوید: این، نزد ما ثابت نیست، در مستدرك میگوید:

نویسنده فاضل میرزا عبدالله افندی در ریاض العلما طرق اسناد آن را جمع آوری کرده و گفته است: از جمله این که در شهر اردبیل نسخه ای از این صحیفه را مشاهده کردم، که در آن نوشته شده بود، این صحیفه است و در آغاز آن سندش بیان شده بود، سپس صاحب ریاض العلما سند را ذکر میکند، اما اسنادی که بیان داشته از نظر رجال آن خالی از مناقشه نیست و آنچه مختار ما درباره این رساله میباشد، این است که روایتی است که به ثبوت نرسیده است و محتوای آن برای اثبات احکام شرعی صلاحیت استدلال ندارد و کافی است در این باره بدانیم که علما و محققان بزرگ گذشته ما از اعتماد به این کتاب اعراض کرده و به صدور آن از امام علیه السلام وثوق نیافته اند، بنابراین دلیلی وجود ندارد که ما آن را از افادات علمی و تألیفات امام رضا علیه السلام به شمار آوریم.


منبع: تحلیلی از زندگانی امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی