تبیان، دستیار زندگی
هر گاه سرور خلایق (حضرت مهدی) قیام کند،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستیار سیاسی پدر


خداوند با دوستان ما عهد و پیمان بسته که در برابر دولت باطل، صبر و مقاومت کنند؛ طبق فرمان خدا، صبر و استقامت کن.


مدت 35 سال امامت امام کاظم علیه السلام با حوادث و فراز و فرودهای سیاسی آمیخته بود و آن حضرت با کمال قاطعیت، موضع سیاسی خود را مشخص و در برابر طاغوتهای معاصر، یعنی منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون الرشید، ایستادگی نمودند.

امام هشتم در تمام این مدت، در کنار پدر، از آرمان پدر دفاع میکردند و دستیار و پشتوانه ی استوار پدر در حوادث سیاسی بودند و در غمها و رنج های امام کاظم علیه السلام شرکت داشتند.

دستیار سیاسی پدر

هنگامی که امام کاظم علیه السلام در سال 179 ه. ق به دستور هارون دستگیر و زندانی شدند، حضرت رضا در مدینه بودند و به جای پدر به رسیدگی امور می پرداختند و نقش بسیار مهمی در نگهبانی فرهنگ و فقه تشیع و حفظ شاگردان پدر و تشکل شیعه داشتند.

حضرت به امور فرهنگی، اجتماعی و مذهبی آنها رسیدگی می کردند و به سوالات آنها پاسخ می دادند.

یکی از شیعیان به نام « حسن بن شاذان » که از سوی طرفداران دولت عباسی مورد آزار قرار گرفته بود، نامه ای برای حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام فرستاد و در ضمن آن از آزار دشمنان شکایت کرد.

امام در پاسخ چنین نوشتند: خداوند با دوستان ما عهد و پیمان بسته که در برابر دولت باطل، صبر و مقاومت کنند؛ طبق فرمان خدا، صبر و استقامت کن. سپس در ادامه از انتقام حضرت مهدی قائم آل محمد سخن به میان آوردند که هم مایه ی دلگرمی دوستان بود و هم هشداری به مخالفان؛ آنگاه که فرمودند:

هر گاه سرور خلایق (حضرت مهدی) قیام کند، مخالفان (در برابر حکومت او به قدری ذلیل شوند که) میگویند: ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ (آری) این همان است که خدای رحمان وعده داده است و فرستادگان او راست گفته اند.


منبع: پیشوای مهر

بخش حرم رضوی