• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1383/05/31
  • تاريخ :سوارکاری

سوارکاری یکی از منظم ترین رشته های المپیک است که طی آن مردان و زنان در رشته های یکسان شرکت کرده و برنده مدال هر دو سوارکار و اسب هستند و به هر دو مدال تعلق خواهد گرفت.

سوار کار و اسب یک تیم تلقی شده. سالها طول می کشد که یک تیم دارای همه قابلیتهای مهارتی، سرعتی، پایداری و پرشی شود.

توضیح

هفت رشته اصلی برای سوارکاری از سوی فدارسیون بین المللی سوارکاری (FEI) تعریف شده است:

پرش، ...، نمایش، کنترل، جهش، استقامت و راندن اسب. تمام هفت رشته در مسابقات جام جهانی سوارکاری گنجانده شده اند که هر 4 سال بین دو بازی تابستانی المپیک انجام می شود. مسابقات جهانی سوارکاری بعدی در ... آلمان در سال 2006 انجام خواهد شد.

تنها سه رشته از این رشته ها در المپیک گنجانده شده است:

درساژ

پرش

نمایش

مسابقات در طی 11 روز انجام می شود (از 15 تا 27 آگوست) در ضمن در بین فاصله 19 تا 26 این ماه هیچ مسابقه ای انجام نخواهد شد.

مسابقات در ورزشگاه جدیدالتاسیس المپیک ... انجام می شود که دارای دومیدان بزرگ چمن برای مسابقات پرش و خاکی برای انجام مسابقات درساژ می باشد.

همچنین محلی هم با نام پارک نمایش برای مسابقات نمایشی در نظر گرفته شده است.

UserName