تبیان، دستیار زندگی
با شعله ور شدن آتش انقلاب و در آستانه فروپاشی دولت بختیار، حکومت نظامی با صدور اعلامیه ای در 21 بهمن ماه، ساعت منع عبور و مرور را به 5/4 بعدازظهر رساند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صدای سخنرانی

با شعله ور شدن آتش انقلاب و در آستانه فروپاشی دولت بختیار، حکومت نظامی با صدور اعلامیه ای در 21 بهمن ماه، ساعت منع عبور و مرور را به 5/4 بعدازظهر رساند. براساس اسنادی که بعدها به دست آمد، قرار بود در همان روز با استفاده از خلوتی خیابانها ارتش در نقاط حساس شهر مستقر شود، سران انقلاب «در رأس آن امام خمینی» به سرعت دستگیر شوند تا با اعلام آنان و کشتن بسیاری از انقلابیون، حرکت مردم به شدت سرکوب می شد، امام طی فرمانی در همان روز از مردم خواستند که به حکومت نظامی اعتنا نکنند و در صحنه حاضر باشند. پیام به سرعت در شهر پخش شد. اکثر مردم آن شب را «شب 22 بهمن» تا صبح در خیابانها بیدار ماندند و منتظر حوادث بعدی بودند.

بازگشت

صفحه اصلی