تبیان، دستیار زندگی
Hardware قطع برق کامپیوتر بعد از Shutdown ( ویندوزNT/XP/2000) این تنظیمات کنترل می کند که آیا ویندوز باید بطور اتوماتیک و بعد از انجام فرایند Shutdown برق سیستم را قطع کند و یا سیستم را مجددا راه اندازی کند . رجیستری را باز ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قطع برق کامپیوتر بعد ازShutdown ( ویندوزNT/XP/2000)


این تنظیمات کنترل می کند که آیا ویندوز باید بطور اتوماتیک و بعد از انجام فرایند Shutdown برق سیستم را قطع کند و یا سیستم را مجددا راه اندازی کند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید ایجاد کرده و  نام"PowerdownAfterShutdown " را به آن بدهید. سپس برای خاموش شدن به آن مقدار "1" و برای Rebote شدن به آن مقدار "0 " بدهید .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات مجددا سیستم را راه اندازی نمائید و یا Log Off کنید.

Registry Settings :

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon]
Value Name: PowerdownAfterShutdown
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: (0 = default, 1 = power down)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.