تبیان، دستیار زندگی
Mice and Keyboards < Hardware تغییر میزان حساسیت دوبار کلیک متوالی در ماوس ( در تمام ویندوزها ) از این تنظیمات برای تعیین محیط فضای بین دو کلیک سریع در ماوس که نشانگر انجام یک عمل است،  استفاده می شود . تغییر تنظیمات...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر میزان حساسیت دوبار کلیک متوالی در ماوس ( در تمام ویندوزها )


از این تنظیمات برای تعیین محیط فضای بین دو کلیک سریع در ماوس که نشانگر انجام یک عمل است،  استفاده می شود .

تغییر تنظیمات مربوط به چرخ گردنده در ماوس (در تمام ویندوزها )
از این ویژگی برای تعیین مقدار جابجایی در خطوطی استفاده می شود که هنگام چرخاندن چرخ ماوس بدون فشار کلید های CTRL و یاSHIFTدر صفحه بالا  و یا پائین می شود .

غیر فعال  کردن کلید Windows(در ویندوز NT/2000/XP )
از این ویژگی برای غیر فعال کردن کلید ویندوز که بین دو کلیدALT و CTRL قرار دارد استفاده می شود.
تغییر در تشخیص چرخ ماوس( در ویندوز2000/NT/XP)
از این تنظیمات برایتعیین امکان غیر فعال کردن تشخیص چرخ گردنده ماوس در ویندوز استفاده می شود . از این چرخ برای حرکت در بین خطوط یک صفحه استفاده می شود .

مشاهده دنباله ها در مکان نمای ماوس( در تمام ویندوزها)
این تنظیماتبه شما امکان می دهد تا تعیین کنید که آیا هنگام جابجایی مکان نمای ماوس دنباله در پشت سر آن نشان داده شود یا خیر .

تغییر دکمه های ماوس( در تمام ویندوزها)
بطور پیش فرض دکمه اصلی ماوس دکمه چپ بوده و دکمه ثانویه آن نیز دکمه راست آن است .از این ویژگی می توانید برای تغییر این دکمه ها استفاده می شود که برای افراد چپ دست مناسب است .