آیا حضور مختلط دانشجویان دختر و پسر برای تشریح جنازه مرد و زن (مسلمان یا کافر) در حالیکه هیچ ساتری هم وجود ندارد، جایز است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قابل توجه دانشجویان پزشکی!!

تشریح

سوال: آیا حضور مختلط دانشجویان دختر و پسر برای تشریح جنازه مرد و زن (مسلمان یا کافر) در حالیکه هیچ ساتری هم وجود ندارد، جایز است؟

آیة الله بهجت(ره):

با این توسعه نمی توان جایز دانست .

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله تبریزی(ره):

اگر تعلیم و آموزش تشریح متوقف بر حضور جمعی دانشجویان باشد حضور مختلط مانعی ندارد. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

نظر به بدن جنس مخالف فی نفسه جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

تحصیل و فراگیری علم پزشکی از طریق معایناتی که فی نفسه حرام هستند در مواردی که یاد گرفتن این علم و شناخت راه های درمان بیماری ها متوقف بر آن باشد اشکال ندارد مشروط بر این که دانشجو اطمینان داشته باشد که توانایی نجات جان انسان ها در آینده متوقف بر اطلاعاتی است که از این طریق به دست می آید و هم چنین مطمئن باشد که در آینده در معرض مراجعه بیماران بوده و مسئولیت نجات جان آنان را بر عهده خواهد داشت.

و اگر درمان بیماری ها و یا نجات نفس محترمی متوقف بر درسی باشد که یاد گرفتن آن مستلزم نگاه به عورت دیگران است اشکال ندارد.

(اجویه، انتشارات بین المللی هدی، 1386، دوازدهم ص 313 س 1312 ، و ص 315، س 1318)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

فی نفسه مانعی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

این موضوع از چند ملاحظه مورد سوال می شود:

1- از اصل جواز تشریح جنازه

2- از اینکه فاعل تشریح هم جنس نباشد.

3- از لحاظ نشر به عورت میت

جواب:

1- تشریح جنازه میت مسلم جایز نیست مگر به عنوان ضرورت و عدم جنازه غیر مسلم.

2- با تحقق ضرورت جواز تشریح جنازه غیر هم جنس نیز متوقف بر وجود ضرورت است.

3- نظر به عورت میت نیز فقط به مقدار ضرورت جایز می شود.

لازم به تذکر است که ضرورت باید مسلم باشد مثل اضطرار به اکل میته که به مقدار رفع ضرورت جایز می شود. والله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

تنها در حال ضرورت برای تشریح و عدم امکان تعدد تشریح مانعی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در حال ضرورت اشکالی ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در موردی که تشریح ضرورت داشته باشد، اگر مقدور باشد، این عمل به صورت جداگانه انجام شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

بخش احکام اسلامی تبیان
 
مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .