تبیان، دستیار زندگی
Printers< Hardware فعال کردن امکان چاپ متون نامحدود در برنامه Microsoft Word ( در تمام ویندوزها ) هنگامی که از برنامهWord برای چاپ اسنادی استفاده می کنید که در آنها کاراکترهای توسعه یافته ای همانند کاراکترهای یونانی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعال کردن امکان چاپ متون نامحدود در برنامهMicrosoft Word

رجیستری ویندوز (Printers)
( در تمام ویندوزها )
هنگامی که از برنامهWord برای چاپ اسنادی استفاده می کنید که در آنها کاراکترهای توسعه یافته ای همانند کاراکترهای یونانی وجود دارد ، از آنجا که برخی چاپگر ها از کاراکترهای پشتیبانی نمی کنند ، ممکن است که این کاراکترها بصورت کادرهای مربع شکل چاپ شوند.این تنظیمات مشکل مزبور را در اکثر چاپگر ها رفع می کند.

فعال کردن صدایBeepدر چاپگر ها (در ویندوزNT/2000/XP )
هنگامی که این ویژگی فعال باشد هر زمان که یک وضعیت ایراد در یک چاپ از طریق سرور ایجاد شود صدایBeepای در هر چند ثانیه شنیده می شود.

تغییر دایرکتوری پیش فرضSpoolچاپگر(در ویندوزNT/2000/XP )
در ویندوز برای ذخیره و نگهداری اطلاعات ارسالی به چاپگر از درایو هارد استفاده می کند . در صورتی که سیستم شما به عنوان یک سرور چاپ عمل می کند ممکن است که موقعیت پیش فرض تعیین شده از سوی ویندوز مناسب نباشد و شما قصد تغییر آن را داشته باشید .

فعال کردن پیام های وضعیت کاری چاپ ( در ویندوزNT/2000/XP)
بطور پیش فرض و در هنگامی کهوضعیت عمل چاپ در چاپگر تکمیل شود ، پیامی به کاربر داده می وشود و او را مطلع می کند . تنظیمات مزبور این ویزگی را کنترل می کند .

مشاهده آبشاری پوشهPrinter( در ویندوز2000/Me/XP )
از این تنظیمات برایمشاهده آبشاری زیر پوشه  "Printers" که در قسمت نوار شروع قرار دارد استفاده می شود .

تغییر یک چاپگر پیش فرض کاربر( در تمام ویندوزها)
از این تنظیمات برایتغییر چاپگر پیش فرض یک کاربر از طریق رجیستری استفاده می شود .